Monodrama „Nadežda Petrović“

Produkcija – Festival monodrame i pantomime Zemun
Adaptacija teksta – Biljana Đurović
Uloga Nadežde Petrović – Biljana Đurović
Režija – Božidar Đurović
Kostim i scenografija – Marina Vukasović Medenica
Muzika – Svetislav Božić
Dizajn tona – Zoran Jerković
Grafički dizajn – Zoran Blažina
Muški glas – Miloš Đorđević

Reč – dve o predstavi

Prošlo je sto godina od smrti velike srpske slikarke i dobrovoljne bolničarke Nadežde Petrović, koja je svoj život položila na braniku otadžbine, tokom Velikog rata, u jeku epidemije pegavog tifusa. Inspirisana slojevitom ličnošću i nesagledivim delima ove znamenite srpkinje,glumica Biljana Đurović je na trenutak oživela lik Nadežde Petrović u istoimenoj monodrami,a u produkciji Festivala monodrame i pantomime u Zemunu. Radnja predstave smeštena je poslednjeg dana slikarkinog života u sobi Valjevske bolnice,3.aprila 1915. Uprkos potpunoj iznemoglosti od epidemije,ova znamenita žena preispituje (ne)moć umetnosti u ratu,razmišljajući „ o čudu života i smrti“ bezuspešno pokušavajući da se pridigne i vrati ranjenicima i bolesnicima. To nije samo slika Stare Srbije 1903. slika Bosne i Hercegovine 1908. slika valjevske Srbije 1915. Obolele od pegavca,to je i njen lament nad svim srpskim sinovima koji su svoje živote položili na braniku Otadžbine . Podnaslov ove monodrame mogao bi da nosi naziv po kompoziciji uvaženog akademika Svetislava Božića „ Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših“ ,kompoziciji koja zajedno sa Nadeždom lamentira nad Srbijom tog 3. Aprila 1915.gdine. Adaptaciju teksta,iz Nadeždinih pisama i odlomaka iz romana „Boje i barut“ Olgice Cice, kao i izbora poezije Rastka Petrovića i Ljubomira Simovića,sačinila je Biljana Đurović.

Nagrade:
Na pozorišnom festivalu „Zlatni vitez“ u Moskvi,održanom decembra 2014.godine predstava „Nadežda Petrović“ osvojila je priznanje Zlatna diploma – Zlatni vitez
Na Petom festivalu kratkih pozorišnih formi Nove evropske teatarske akcije – NETA,održanom u Vraci,Bugarska,maja 2015. Biljana Đurović osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu
Na 12. Međunarodnom festivalu monodrame „ALBAMONO 2015“ u Korči,Albanija,održanom u maju 2015.godine,Biljana Đurović je osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu
Na 23. Međunarodnom festivalu kamernog teatra „Risto Šiškov „ u Strumici,Makedonija – nagrada za najbolju žensku ulogu
Na 20. Međunarodnom festivalu malih formi i monodrame u Istočnom Sarajevu – nagrada za najbolju monodramu
Na 14. Međunarodnom festivalu „Glumac Evrope“ Prespa,Makedonija – glavna nagrada festivala – „Glumac Evrope 2016.“

Scroll to Top