SRBIJA / SERBIA
POZORIŠTE „SLAVIJA” / THEATRE “SLAVIJA”
Beograd / Belgrade

Po motivima teksta “Ljubav”, Mareja Šizgala /
After the motives of “Love”, by Murray Schisgal
„MOST LJUBAVI” / “BRIDGE OF LOVE”

Režija / Directed byTea Puharić
Scenoghrafija / Stage DesignBoris Maksimović
Kostimografija / Costume DesignDanica Rakočević
Muzika / MusicBranislav Pipović
Igraju / Cast
Dragana Dabović
Anđela Kiković
Janko Cekić

 

Komedija „Most ljubavi“ na jedinstven način govori o bračnim preljubama, spletkama i razvodu, provodeći naše glavne likove koji su se našli u ljubavnom četvorouglu , kroz niz duhovitih situacija začinjenih melodramskim momentima. Milica je udata za Dejana ali, kako bi se udala za svog ljubavnika Petra, mora svog stidljivog muža da upari sa smotanom Sonjom. Ko će od naših junaka imati srećan razvod a ko srećan brak? Ko kome priređuje iznenađenja u braku i kakva? Da li svaki samoubica namerava da se ubije? Šta je suština braka koja, uprkos svemu, drži dvoje ljudi skupa? Saznajte sa Draganom Dabović, Anđelom Kiković i Jankom Cekićem u ovoj romantičnoj komediji.

The comedy „Bridge of Love“ speaks, in a unique way, about adulteries, intrigues, and divorce, taking our main characters that have found themselves in love quadruple, through a series of witty situations, spiced up with melodramatic moments. Milica is married to Dejan, but in order to get married to her lover, she has to pair her shy husband with clumsy Sonja. Which of our heroes will have a happy divorce, and which a happy marriage? Who makes surprises in a marriage and what kind of surprises? Does every suicide intend to kill himself?
What is the essence of marriage that, in spite of everything, keeps two people together? Find that out with Dragana Dabović, Anđela Kiković and Janko Cekić in this romantic comedy.

Scroll to Top