BOG I BATINA

Miguel Santini

Reżija: Mihailo Laptošević

Predstava Bog i batina je komedija čija radnja je smeštena u Beogradu, u sadašnjem trenutku.
Šta se desi kada roditelji preuzmu u svoje ruke rešavanje incidenta koji se desi među njihovom
decom? Da li su u stanju da brže i efikasnije reše problem ili pak dolazi do još većih
komplikacija?  Mogu li intimne porodicne stvari ostati unutar porodice i ne isplivati van? Da li je
supružnik supružniku vuk ili saveznik? Ako imamo četiri lika koji su poput vulkana pred erupciju,
može li se uspostaviti mir i naći kompromisno rešenje?

Scroll to Top